TERMINARZ 2019

TERMINARZ ZLOTÓW VW GARBUSA & CO w POLSCE i UE – 2019 rok

(materiał pobrany i delikatnie uzupełniony dzięki uprzejmości www.garbatastokrotka.pl)

POLSKA

Luty

15 – 17 –> U s t r o ń – schronisko na Równicy
22 – 24 –> O b i d z a  – Bacówka – (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/215285249425184/

Maj

03 – 05 –> P i w n i c z n a  Z d r ó j
http://garbusy.net/
03 – 05 –> R a d z y ń
http://www.facebook.com/events/2201112206613482/
10 – 12 –> W i s ł a  W i e l k a – (zlot T3)
https://www.facebook.com/events/260570411528357/
17 – 19 –> P r z y d w ó r z
30 – 02.VI –> K a r w i a
http://www.facebook.com/events/296024334431092/
31 – 02.VI –> Z d w ó r z  –  (Busiki + klasyki)
http://www.facebook.com/events/247554652607447/
31 – 02.VI –> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH

Czerwiec

05 – 07 –> W ł o c ł a w e k
14 – 16 –> P r z y b r o d z i n
http://www.facebook.com/events/811787372499653/
20 – 23 –> S a s i n o
http://www.facebook.com/events/297490290871217/
20 – 23 –> P o r a j
20 – 23 –> P ę c z n i e w – (zlot T3)
http://www.facebook.com/events/185291202191721/
28 – 30 –> N i e c h o r z e
http://www.facebook.com/event/318896962171163/

Lipiec

04 – 07 –> K r a k ó w  – „Garbojama”
http://www.garbojama.pl
05 – 07 –> S Z T U M
18 Międzynarodowy Zlot Miłośników VW GarBusa & CO
25 lecie startu zlotów 1994-2019

http://www.avwg.pl/
Facebook
19 – 21 –> K o l b u d y
http://www.oldvw.pl/
19 – 21 –> K i e ł p i n i e c
http://www.facebook.com/events/399588563923435/

Sierpień

02 – 04 –> P o p i e l ż y n  Z a w a d y  k/Warszawy
http://www.facebook.com/events/739242793075547/
09 – 11 –> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/2079213312369787/
14 – 18 –> Ł e b a
http://www.facebook.com/events/347646299161528/
16 – 18 –> F r o m b o r k
http://www.facebook.com/events/265921597654640/
23 – 25 –> L e s z n o
http://www.facebook.com/events/691403757928101/
23 – 25 –> T w o r ó g
http://www.facebook.com/events/2267167663496270/
23 – 25 –> F o l u s z
http://www.facebook.com/events/635831406834731/

Wrzesień

27 – 29 –> S u l i s t r o w i c e
http://www.facebook.com/events/368821757303453/

Październik

18 – 20 –> G o ł k o w i c e
http://garbusy.net/

EUROPA

Kwiecień

26 – 28 –> CZECHY – P o d m i t r o v
http://www.vw-bus.cz

Maj

01 – 01 –> NIEMCY – H a n n o v e r
http://www.maikaefertreffen.de/
03 – 05 –> WĘGRY – F ü r d ő t e l e p
http://www.facebook.com/events/826902877641188/
17 – 19 –> LITWA – P a l a n g a
http://www.facebook.com/events/540083933180052/
17 – 19 –> CZECHY – P u s t a  P o l o m
http://www.facebook.com/groups/309249095789500/?fref=nf
24 – 26 –> CZECHY – L o b e č
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=21217
24 – 26 –> CHORWACJA – R o v i n j
24 – 26 –> NIEMCY – D ö b e l n
http://www.facebook.com/events/566763323785603/
31 – 02.VI –> SŁOWENIA – I z o l a
http://www.vwclubizola.si

Czerwiec

07 – 09 –> SZWECJA – M a n r o r p  P a r k  –  „Bug Run”
http:// www.bugrun.com/bugrun
07 – 09 –> CZARNOGÓRA – T i v a t
21 – 23 –> WĘGRY – B o r g á t a f ü r d ő
http://www.facebook.com/events/266104287361733/
21 – 23 –> NIEMCY – B a d  C a m b e r g
http://www.facebook.com/veteranentreffen2019
21 – 23 –> SŁOWACJA – Š a š t í n  –  S t r á ž e – Gazarka
28 – 30 –> BELGIA – C h i m a y – Bug In
http://www.facebook.com/events/267529033784936/

Lipiec

05 – 07 –> WŁOCHY – S t a g g i a  S e n e s e
http://www.gruppoamicimaggiolino.it/
05 – 07 –> RUMUNIA – D e b a r c a d e r  (zlot BUS-a)
http://www.balkanbusmeeting.com/?lang=en
05 – 07 –> ROSJA  – S a n k t – P e t e r s b u r g
05 – 07 –> WŁOCHY – S t a g g i a  S e n e s e
http://www.gruppoamicimaggiolino.it/
12 – 14 –> AUSTRIA – G r o s s g l o c k n e r (Buliki)
http://www.käfertreffen.at/de
18 – 21 –> SERBIA – Z l a t i b o r
19 – 20 –> SŁOWACJA –  K o z á k o v a  D o l i n a  (zlot Bus-a)
http://www.facebook.com/events/576868116057533/
26 – 28 –> SŁOWACJA – Č e r v e n ý  K l á š t o r
26 – 28 –> FINLANDIA – R u o v e s i
http://buginfinn.fi/english/
26 – 28 –> ŁOTWA –
http://vabole.lv/forums/tusina-vai-busina/iekrasojam-2019to-1377

Sierpień

01 – 04 –> WĘGRY – G y o m a e n d r ő d
02 – 03 –> SZWECJA – T i e r p  A r e n a – „Bug Run Classic”
http://bugrun.com/bugrunclassic
02 – 04 –> LITWA – T r o k i
http://www.vabalai.lt
09 – 11 –> DANIA – K a g e
http://www.facebook.com/events/302249900398402/
13 – 18 –> SŁOWENIA – L e s c e – B l e d
http://www.facebook.com/events/748410162210423/
18 – 19 –> NORWEGIA – O s l o
http://sccevent.com
23 – 25 –> SŁOWENIA – M u r s k a   S o b o t a
http://www.blue-keeeber.com
30 – 01.IX –> GRECJA – A r g o s t o l i
http://vwclubkef.wixsite.com/vwbeetle-kefalonia

Wrzesień

27 – 29 –> CZECHY – P o d m i t r o v
http://www.vw-bus.cz

Więcej info i terminarze na stronach:

http://www.vwshows.com/groovy/logo.b.gif      https://www.bugbus.net/layout/bugbus/images/logo.gif