Terminarz 2022

TERMINARZ ZLOTÓW VW GARBUSA & CO w POLSCE i UE – 2022 rok

(materiał pobrany i delikatnie uzupełniony dzięki uprzejmości www.garbatastokrotka.pl)

POLSKA

Marzec

04 – 06–>W i s ł a – M a l i n k a
telefon : 600 473 215 – Witek
 

Czerwiec

30.V – 05–>K a r w i a
http://www.facebook.com/Zloto-urlop-OLD-VW-Karwia-108209144690017
 
09 – 12–>B o r e k  k/Bochni –
http://www.garbojama.pl
 
16 – 19–>P o r a j
 
24 – 26–>N i e c h o r z e

Lipiec

01 – 03–>S z t u m
 
01 – 03–>L u b o s z y c e  k/Opola
http://www.garbclub.opole.pl
 
15 – 17–>K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
22 – 24–>Z i e l o n a  G ó r a
 
29 – 31–>K o l b u d y
http://oldvw.pl/

Sierpień

12 – 14–>R a d g o s z c z – jezioro Narożniki
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby/

Wrzesień

16 – 18–>R u d a w k a   R y m a n o w s k a
http://www.facebook.com/garbusiarze

EUROPA

Marzec

19-20–>
ANGLIA – Esher – “Wolks World Show”

http://www.volksworld.com
 

Maj

06 – 08–>HOLANDIA – B r a b a n c j a  Północna
http://www.facebook.com/groups/134290573382675/
 
20 – 22–>CZECHY – L o b e č
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=23065
 
27 – 29–>WŁOCHY – T o r n a c o
http://www.facebook.com/events/152305399495947/

Czerwiec

17 – 19–>HOLANDIA – W a n r o i j
 
17 – 19–>CZECHY – P o l e v s k o
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=23145
 
24 – 26–>NIEMCY – H e s s i s c h  O l d e n d o r f  
http://www.uraltkaefer.de/
 
24 – 26–>SŁOWACJA –  Š a š t í n – S t r á ž e – Gazarka
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=23145

Lipiec

01 – 03–>BELGIA – C h i m a y – “Bug In”
http://www.europeanbugin.com/
 
01 – 03–>WŁOCHY – S t a g g i a  S e n e s e
http://www.36legendaryvwmeeting.it
 
08 – 10–>GRECJA – Tasos – (Balkan Bus Meeting)
http://www.facebook.com/events/297269822448548
 
15 – 17–>SŁOWACJA – Nova Bana – zlot VW Busa
 
15 – 17–>DANIA – K r o g e n l u n d v e j 2 ; 3540 Lynge
 
22 – 24–>SERBIA – B a j i n a  B a s t a
 
22 – 24–>FINLANDIA – R o u v e s i
 
29 – 31–>SŁOWACJA – Č e r v e n ý  K l á š t o r
http://www.facebook.com/goralVWcamp

Sierpień

19 – 21–>NORWEGIA – Oslo
http://sccevent.com/
 
19 – 21–>BOŚNIA i HERCEGOWINA – B i j e l j i n a
 
20 – 21–>SZWAJCARIA – M u r t e n
http://vw-vintage.ch/
 
26 – 28–>GRECJA – K e f a l o n i a
http://www.facebook.com/vwclubkefalonia

Wrzesień

01 – 04–>NIEMCY – A u e s e e
http://www.bullisummerfestival.de/
 
09 – 11–>ANGLIA – M a l v e r n – “BusFest”
http://www.busfest.org/busfest/
 
09 – 11–>CZECHY – P o d j e š t ě d í
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=23146

Więcej info i terminarze na stronach:

http://www.vwshows.com/groovy/logo.b.gif
https://www.bugbus.net/layout/bugbus/images/logo.gif