Regulamin Pikniku

REGULAMIN IMPREZY
Piknik Rekreacyjny – 20 Spotkanie z Garbusami”
Sztum – 5-7.07.2024 r.

 1. Organizatorem Zlotu jest AUTOMOBILKLUB VOLKSWAGENA GARBUSA.
 2. 20 Piknik VW 2024 jest imprezą otwartą, wstęp jest wolny, a oglądać samochody można do godz. 20.00
 3. Każdy uczestnik Zlotu musi posiadać identyfikator (uprawniający do korzystania bezpłatnego z pola biwakowego, WC, natrysków, atrakcji dla dzieci).
 4. Po godz. 20.00 wstęp na pola biwakowe mają tylko uczestnicy z identyfikatorami.
 5. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu (za wyjątkiem piwa w plastikowych kubkach) powyżej 5%. (Stoiska gastronomiczne muszą uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w UMiG Sztum)
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży piwa osobom nieletnim.
 7. Osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku wokół swoich namiotów.
 9. Każda osoba przebywająca na terenie Zlotu musi przestrzegać zasad BHP i P.POŻ.
 10. Organizator zakazuje:
  – wnoszenia na teren imprezy przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników oraz środków odurzających itp.
  – wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni gazowej itp.
  – niszczenia sprzętu, urządzeń, budynków i roślinności na obiekcie
  – załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w namiotach i pojazdach (prosimy o zamykanie aut).
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za młodzież i dzieci przebywające na terenie imprezy bez opieki dorosłych.
 13. Parking dla aut “zastępczych” uczestniczących w zlocie znajduje się na wyznaczonym terenie, pole namiotowe dla gości w wyznaczonym sektorze.
 14. Na terenie imprezy obowiązuje ruch wg. znaków. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wjazdu aut innych niż uczestnicy zlotu – teren imprezy będzie zamknięty dla gości. Nie dotyczy aut oznakowanych tabliczkami VIP/Sponsor, MEDIA/Press, Organizator i Gastronomia
 15. Służby ochrony mają prawo do kontroli bagażu w przypadku zaistnienia podejrzenia wnoszenia alkoholu lub niebezpiecznych sprzętów.
 16. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego muszą podporządkować się służbom WOPR, a nieumiejące pływać muszą być zaopatrzone w kapoki.
 17. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu imprezy, niezależnie od skierowania na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swego wizerunku w mediach, na stronie www i materiałach promocyjnych – jedynie w celach promujących imprezę – na wyłączny użytek organizatora.
 19. Na terenie imprezy obowiązują wyznaczone strefy parkowania i biwakowania dla uczestników zlotu (wg. tablic informacyjnych).
  Osoby przebywające na terenie zlotu zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.