1994 – I ZLOT

Pierwsza ulotka zlotowa, pieczęć i identyfikator uczestnika …

Zlot odbył się w dniach 9-10 lipca 1994 roku.

Przyjechało ok. 50 aut – sami znajomi z najbliższych okolic…

Koszulka zlotowa

 

Kilka zdjęć ze zlotu 1994 – będziemy sukcesywnie dodawać następne…