1994 – I ZLOT

Zlot odbył się w dniach 9-10 lipca 1994 roku.

Przyjechało ok. 50 aut – sami znajomi z najbliższych okolic…

 

Pierwsza ulotka zlotowa, pieczęć i identyfikator uczestnika…

 

Koszulka zlotowa

 

Kilka zdjęć ze zlotu 1994 – będziemy sukcesywnie dodawać następne…