SPONSORZY

Lista “historycznych sponsorów”

oraz zadeklarowanych aktualnych sponsorów, którzy zaoferowali swoje wsparcie i zaangażowanie w organizację imprezy.

Mamy wstępne deklaracje patronatów medialnych… info wkrótce.

Zapraszamy do współpracy.

Liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja i reklama
Państwa firmy.

Mogą Państwo przekazać darowiznę* lub pomoc rzeczową na rzecz naszego Stowarzyszenia.

My jako stowarzyszenie możemy ze swojej strony zaoferować:
• zaproszenie do otwarcia imprezy,
• certyfikat z podziękowaniem,
• umieszczenia logo/nazwy firmy na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, dyplomach,
• ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej Automobilklubu,
• umieszczenie banerów reklamowych na terenie imprezy,
• ustawienie stoiska informacyjno – promocyjnego /namiot reklamowy itp./
• możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „sponsor” podczas trwania imprezy (kolportaż wśród uczestników),
• polecanie usług Państwa lub Waszej firmy,
• podziękowanie wygłoszone w trakcie wręczenia nagród,
• informację o sponsoringu w mediach lokalnych i ogólnopolskich
• możliwy udział członków Automobilklubu w akcjach i imprezach sponsora (przejazdy i pokazy Garbusów)
Jesteśmy także otwarci na inne sposoby promocji.

*)Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają
odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%. W przypadku osób fizycznych,
darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6%

My ze swojej strony oferujemy pomoc w produkcji gadżetów i materiałów reklamowych – polecając sprawdzoną firmę – która obsługuje nasze imprezy od 1994 roku.

 

Kontakt