2000 – ZLOT ZIMOWY (czyli 16 zlot)

Koszulki zlotowe