STOWARZYSZENIE

W dniu 19.09.2017 zebraliśmy się w restauracji SZWALNIA w Sztumie,

i założyliśmy Stowarzyszenie pn. AUTOMOBILKLUB VOLKSWAGENA GarBusa.

Założycieli było 8-mioro, Beata, Kaśka, Justyna, Łukasz, Tomek, Marcin, Jarek i Jacek.

Nasz AVWGB powstał aby reaktywować zloty VW GarBusa w Sztumie.

Pierwszy zlot REAKTYWACJA – termin już mamy 6-7-8.07.2018.

Otrzymaliśmy NIP, Regon, Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Możemy już działać…